Den 15 maj 2013 öppnades min hemsida offentligt.

B. Nyman

Omarbetning och upplägg av hela hemsidan pågår från den 20/10 - 2018
 

 

Du känner inte igen  hemsidan under tiden som arbetet pågår. Många omkastningar kommer att ske.

Min avsikt är att presentera mer av mina egna bilder och beskriva bilderna.

Men morfar Göstas bilder skall alltid finnas med. Hans bilder har inspirerat mig.

***