"Gösta och kameran."

 

Utställda fotografier del 2.

 

 

Historiska bilder vid Närpes järnvägsstation 1918. Närpessoldater samlade för avresa mot Tammerfors för strid i frihetskriget.

Morfar Gösta, som inte var finsk medborgare, fick inte delta i strider. Men han följde med soldaterna till fronten med sin kamera.

* * *  * * *

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 * * *  * * *

Soldater kliver ombord för färd mot fronten.

 

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

 

* * *  * * *

Mycket materiel skall också med tåget.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

* * *  * * *

Kö till utspisningen vid fältköket.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

* * *  * * *

En efterlängtad måltid.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

* * *  * * *

Genomgång och orientering av läget.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

* * *  * * *

Spaning efter fiender.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

* * *  * * *

Genomgång av personlig utrustning.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

* * *  * * *

Spaningsgrupp i trängen.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

* * *  * * *

Förluster efter strid.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 * * *  * * *

Från slagfältet

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

* * *  * * *

Sjukvårdare hjälper skadad.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

 

* * *  * * *

På en trygg vårdavdelning

Foto. Gösta Carlson, Närpes.