”Närpes centrum”.

I Göstas samlingar finns också

några foton från vägkorsningen

som kallades Strandbergska

korset.

< < < < < <   > > > > > >

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 Kanske en av de äldsta bilderna av ”Närpes centrum”, det så kallade ”Strandbergska korset.

Till höger det lite pampigare bank och apotekshuset. Till höger utmed huset går Nybrovägen mot stenbron.

Här på banken hade Maire sitt första arbete. Hon skötte någon form av kontorsarbete som hade med bokföring att göra.

 

< < < < < <   > > > > > >

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 Här har man ännu inte hört talas om asfalterade gator.

 

  < < < < < <   > > > > > >

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

Finland var på den tiden ryskt furstendömme. Därför fanns dubbelörnen över dörren. Men varför just där? Det var ju inget stadshus.

< < < < < <   > > > > > >

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

Det är inte säkert att denna bild är en av Göstas. Den ser relativt modern ut. Kanske från början av femtiotalet.

< < < < < <   > > > > > >

 

 

Det var i sådan buss som jag och mor färdades från Vasa till Mormor i Närpes. Det doftade diesel i bussen och det skrapade i maskineriet när föraren växlade med den långa spaken i golvet intill hans säte. I Närpes steg vi av vid dåvarande brandstationen. Så det var en liten bit att promenera till Hörnvägen. Jag minns det torra väggruset och en och annan hög med hästlort.

 

< < < < < <   > > > > > >

 

Foto. Maire Carlson, Närpes

 

Göstas dotter Maire, tillika min mor, kunde också fotografera i sin ungdoms dagar.

Den här bilden vill jag ha med då den också är från samma plats som Göstas. Och här har Maire fått sina vänner att posera på vägräcket där pojken satt och tittade på polisen på en tidigare bild. Vilka damerna är har inte gått att ta reda på. Utöver den här bilden har finns ett par album med personliga bilder från bland annat scoutläger i Norge.

< < < < < <   > > > > > >

Foto. Bo Nyman.

 

2015. Det här är samma korsning.

 Men en helt annan miljö. Jag tror att damerna på den här bilden står ungefär där vägräcket är på bilden ovan. Det är synd att man rev bankhuset för det var en fin arkitektur och hade nog kunnat passa in i dagens Strandbergska gathörn. I bakgrunden syns stenbron.