"Gösta och kameran."

 

Utställda fotografier del 3.

 

 

 Tröskningsarbete vid Leander Österholms ria i Kalax.

 * * *  * * *

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 Tröskverket drivs av en ”lokomobil”.

* * *  * * *

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 Slåtter i Pörtom 1913.

Slåttermaskin började tillverkas i Sverige på 1880 talet.

* * *  * * *

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 Skördearbete på Murkas gård i Vörå.

 * * *  * * *

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

Linberedning i Pörtom.

Genom bråkning avskiljs basten mekaniskt från linstjälkarna.

* * *  * * *

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

Pärtkorgtillverkning.

Pärtkorgen är ett föremål som kan tillverkas med enkla verktyg, men kräver stor kunskap och skicklighet. Som virke används helst tall som vuxit långsamt.

* * *  * * *

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

Grynstöt.

I Böle, Harvargården.

Grynstöten är ett redskap för tillverkning av gryn.

(Vilken sort framgår inte)

* * *  * * *

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

1945 fårmarknad i Närpes.

* * *  * * *

 

 

Fortsätt nu till sidan 5.