Lasarettsområdet i Linköping

1.

Google Map.

Övre bilden.

Bild 1. Uppför Lasarettsgatan.

Här väljer man vänsterfilen för att komma till lasarettsområdet eller US (Universitetssjukhuset). Men här skall vägen och infarten byggas om.

2.

Google Map.

Övre bilden.

Bild 2. Nya infarten kommer att gå där gräsmattan och buskaget syns en bit ner på vänster sida nedanför övergångsstället.

Nedre bild.

Bild 3. Nu har ombyggnationen kommit en bit på väg till vänster om byggbarackerna

3.

Google Map.

4.

2015. 9 December.
Foto. Bo Nyman

Övre bilden.

Bild 4. Pågående arbete från annat håll.

 

Nedre bilden.

Bild 5. Här har byggnader rivits. Endast källarväggar återstår att få bort. Vilket syns i bild 6.

5.

Foto. Bo Nyman.

6.

2015 12 september.
Foto Bo Nyman.

Övre bilden.

Bild 6.Det är noga med att få bort allt även det som hamnar under mark. Gropen fylls och ovanpå kommer vägen att gå.

Nedre bilden.

Bild 7. Här är alla spår av byggnader och källare borta. Infarten börjar likna en väg.

7.

2016 13 augusti.
Foto Bo Nyman.

8.

2016 13 augusti.
Foto. Bo Nyman.

Övre bilden.

Bild 8. Vänstersvängen från Lasarettsgatan tar också form. Det blir förmodligen en rondell så småningom.

9.

2017 5 januari.
Foto Bo Nyman.

Övre bilden.

Bild 9. Nu i januari 2017 liknar det en gata. Men än inte allt klart.

Fortsättning följer