Bild 1.

2013. 8 November.
Foto. Bo Nyman

2013. Lasarettsgatan i Linköping förändras.

Bild 1 & 2, övre & nedre.

Utmed Lasarettsgatan pågår stora förändringar. Här i Sluttningen ner mot S: t. Larsgatan pågår rivningar och förberedelse för modernare fastigheter.

Bild 2.

2013. 11 Augusti
Foto. Bo Nyman

 

Nedre bilden.

Bild 3. Ett år senare. Snabbt går det! Nu närmar sig inflyttningsdatum i den nya och modernare fastigheten.

Kvar i bakgrunden står ett par hus och väntar på rivning.

 

Bild 3.

2014. 12 Augusti
Foto. Bo Nyman

bild 4.

2015. 6 Augusti.
Foto. Bo Nyman.

Övre bilden.

Bild 4. 2015. Ytterligare ett år senare. Och nu är det nya huset i bakgrunden också snart klart för inflyttning.

Dessutom syns ett än högre hus bakom det främre höga.

bild 5.

2015. 9 december.
Foto. Bo Nyman

Övre bilden.

Bild 5. Det bakre huset sett uppifrån backen bara 2 år senare.

Bild 6.

Bild från Google map.

 

Lite längreupp på Lasarettsgatan.

 

Bild 6. Infarten till lasarettet (vänsterfilen).

Här skall stora förändringar ske. Nya infarten blir där första pilen till pekar åt vänster.

Bild 7.

2013. 8 december
Foto. Bo Nyman

 

Bild 7. Här rakt in i bilden skall nya infarten byggas. Till vänster har rivning av en gammal byggnad utförts. Det hus som står kvar skall integreras med ett nytt.

Bild 8.

2014. 12 augusti.
Foto. Bo Nyman

 

Övre bilden.

Bild 8. Med modern byggteknik integreras nu den befintlig bakre byggnad med en ny.

Nedre bilden.

Bild 9. Bilden visar mer av hur integreringen fortgår. Notera också nya husets långsida.

Bild 9.

2014. 12 augusti.
Foto. Bo Nyman

 

Nedre bilden.

Bild 10. Nu 2017 i januari börjar infarten likna vad det skall vara. Och nu har fasaden på nybygget fått sitt glasade utseende.

Bild 10.

2017. 5 Januari.
Foto. Bo Nyman