"Gösta och kameran."

 

 

Efter Gösta & Ellen.

Fotografen okänd.

 

Hörnvägen. Två bilder, som representerar Gösta och Ellens boende och liv i Närpes.

Fotografen okänd

 

 

Morfar Göstas dagar tar slut 2 februari 1943. Han blev 64 år.

 Under cirka 40 år han Gösta åstadkommit åtskilliga fotografier. Hur många vet man inte men en samtida kollega, Ivar Bengts, i Närpes som levde till 1974. Efter honom fins 20 600 katalogiserade glasplåtar.

Gösta hade säkerligen lika stor produktion. Men av dessa finns inte så många kvar.

 

* * * * * * * *    * * * * * * * *

 

 Ny ägare.

När mormor Ellen inte längre kunde bo kvar i huset såldes det till en ny ägare, Eugen Valsberg. Till yrke var han klockringare.

När Ellen flyttade städades Göstas glasnegativ undan. Enligt min mor grävde hon ner en hel del i potatislandet.

MEN en del av inventarierna blev tydligen kvar. När nu denne Valsberg lämnade jordelivet fans det en del av Carlsons ägodelar kvar som enligt tidningsartikeln auktionerades ut. Bland annat en av Göstas kameror. Och så det stora klockskåpet som jag så väl mins. Det stod mot kortväggen i köket och tog upp hela väggen med en "klockstapel" i mitten. Efter den auktionen när huset tömts börjar nya tider för Hörnvägen.

 

* * * * * * * *    * * * * * * * *

Fotograf okänd.

 

Hörnvägen 1993.

 Nu finns andra planer för den här adressen. Gösta och Ellens bostad ser sina sista dagar i april månad. Snön yr över det som en gång hyste en av Närpes fotografer och hans hustru tillika våra morföräldrar.

Foto. Gösta Carlson, Närpes.

 

 

Närpes kyrka.

 Här vid Närpes kyrka har Ellen Och Gösta sin sista viloplats. Det är ett vackert vintermotiv som han fotat samma år som Maire föddes.

Foto. Solveig Häggblom Närpes.

 

Graven har en fin placering på kyrkogården.

Foto. Bo Nyman, Linköping Sverige.

 

Sommaren 2015

 Vi, Gösta & Ellens barnbarn, enas om att graven behövde en riktig tillsyn och upprustning. Texten har aldrig bättrats och stenen lutar bakåt. Vi han knappt lämna Närpes innan vi fick besked om att stenen var upprustad. Och vilken skillnad! Nu kan den minna om Gösta och Ellen i minst sjuttio år till.

 

Foto. Hasse Teir, Närpes.

Vårt besök i Närpes denna sommar var till Gösta och Ellens heder. Drygt sjuttio år efter sin bortgång visas hans fotografier på en så välbesökt utställning som fotoklubben och staden arrangerade under årets marknadsdagar.

För oss barnbarn kändes renoveringen av gravstenen som pricken över i.

 

Foto. Bo Nyman, Linköping Sverige.

 

Utställningen har just öppnats.